Sunday, 22/05/2022 - 15:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hòa Bình

KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

KẾ HOẠCH

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

––––––––––––––––––––––––––––

 

          Căn cứ thông tư số 21/2010/TT- BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ giáo dục và đào tạo, V/v Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ các quy định về đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Điều lệ nhà trường THCS;

          Căn cứ kế họach năm học 2017 – 2018 của trường THCS Hòa Bình;

    •     Nay trường THCS Hòa Bình xây dựng kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 như sau:
      1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” trong nhà trường với nhiệm vụ thực hiện đổi mới tích cực, toàn diện về phương pháp giảng dạy, tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo và chủ động của người học, phù hợp với nội dung chương trình. Đồng thời, qua hội thi giáo viên dạy giỏi sẽ chọn được những tiết dạy hay, những kinh nghiệm tốt để dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện và cấp Tỉnh; khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên

          Nhằm đánh giá thực chất đội ngũ giáo viên từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp; đồng thời phân loại giáo viên theo thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT về Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT.

    1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Đối tượng và điều kiện dự thi

Là những giáo viên của trường đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và có đăng ký dự thi đầu năm học.  

2. Thời gian tổ chức hội thi

Hội thi GVDG cấp trường được khai mạc lúc 14 giờ 00 ngày 14/9/2017 (tại phòng họp)

Thời gian tổ chức hội thi GVDG cấp trường từ ngày 18/9/2017 đến hết ngày 11/11/2017.

Thời gian nộp sáng kiến cho Ban tổ chức hội thi trước ngày 04/9/2017

Chấm sáng kiến từ ngày 6/9/2017 đến 9/9/2017

Thông báo kết quả chấm sáng kiến lúc 16 giờ 00 ngày 11/9/2017

Thi kiểm tra năng lực: 14 giờ 15 ngày 14/9/2017 (thứ 5)

Thông báo kết quả kiểm tra năng lực 8 giờ 00 ngày 16/9/2017

Thi thực hành vòng tự chọn: từ ngày 18/9/2017 đến 14/10/2017 (Soạn giảng trên phần mềm Activinspire)

Thời gian bốc thăm bài dạy thực hành (vòng bắt buộc) vào lúc 16g00 ngày thứ 6, trước 1 tuần so với thời gian tổ chuyên môn dạy thực hành tại văn phòng trường THCS Hòa Bình.

Thi thực hành vòng bắt buộc: từ ngày 16/10/2017 đến 11/11/2017

3. Ban tổ chức và Ban giám khảo hội thi

3.1. Ban tổ chức

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Hùynh Thị Kim Hoa

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Võ Thị Kim Hương

P. Hiệu trưởng

Phó ban

3

Nguyễn Thị Hiếu

TT tổ Sinh - Hóa - CN

Thành viên

4

Lê Thị Thủy

TT tổ Tóan - Lý - Tin

Thành viên

5

Đào Duy Hòang

TT tổ Xã Hội

Thành viên

6

Nguyễn Kim Thạnh

TT tổ NN-TD-Nhạc-Họa

Thành viên

3.2. Ban giám khảo hội thi

Thành lập ban giáo khảo, tiểu ban giám khảo để giúp ban tổ chức đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, đánh giá bài giảng của giáo viên.

      1. với trường THCS Hòa Bình có quy mô nhỏ nên không thể thành lập tiểu ban giám khảo nên toàn bộ giáo viên trong tổ chuyên môn (không tính số giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng) và phải có ít nhất 2 năm công tác có trách nhiệm tham gia đánh giá giáo viên dự thi (xem như giám khảo).

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung dự thi: Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện các nội dung sau:

          Làm bài kiểm tra năng lực, nếu được Ban giám khảo chấm đạt từ 8 điểm trở lên, sẽ tiếp tục tham gia vòng thi tiếp theo

          Sáng kiến hay kết quả nghiên cứu khoa học theo lĩnh vực chuyên môn được đào tạo, được chấm Ban giám khảo đạt từ 6 điểm trở lên, sẽ tiếp tục tham gia thi 2 tiết dạy trên lớp theo chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.

          Hai tiết dạy thực hành sẽ tổ chức tại lớp học (trong đó: 1 tiết dạy tự chọn, 1 tiết dạy bắt buộc theo bốc thăm của ban tổ chức) tiết dạy dự thi phải là tiết đầu tiên giảng dạy cho học sinh lớp đó. Tất cả các tiết dự thi phần thực hành phải ứng dụng CNTT (trừ môn Thể dục).

2. Việc đánh giá các nội dung dự thi

Về đánh giá sáng kiến: sáng kiến được chấm theo thang điểm 10 và điểm của mỗi sáng kiến là điểm trung bình cộng của 2 giám khảo tham gia đánh giá.

Về đánh giá tiết dạy: Mỗi tiết dạy đều được đánh giá theo phiếu đánh giá tiết dạy của công văn số 2507/SGDĐT-GDTrH ngày 27/10/2014 V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng (nếu chưa có phiếu dự giờ mới)

3. Một số cần lưu ý

Trong thời điểm diễn ra hội thi, nếu giáo viên nào có tham gia thao giảng theo kế hoạch của nhà trường thì có thể sử dụng kết quả hội thi GVDG cấp trường làm kết quả thao giảng.

Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, ban giám khảo phải có sự trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy, đồng thời nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi nhưng không nhất thiết phải tranh luận.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối với giáo viên dự thi

Chuẩn bị tốt nội dung và kiến thức để soạn giáo án dự thi.

Giáo viên nộp cho ban tổ chức hội thi sáng kiến trước khi hội thi diễn ra ít là 1 tuần. Nếu là sáng kiến cũ thì phải có đính kèm nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường hoặc của phòng giáo dục và đào tạo.

Thực hành giảng dạy được tổ chức ngay tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

2. Đối với ban giám khảo

Chấm sáng kiến theo đúng thời gian qui định và đánh giá sáng kiến thực hiện theo Quyết định số 1027/QĐ-SGDĐT ngày 14/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Dự giờ và góp ý tiết dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Tổng hợp và báo cáo kết quả hội thi nộp về trưởng ban tổ chức

3. Đối với Ban tổ chức

Xây dựng kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hội thi.

Soạn câu hỏi thi kiểm tra năng lực

Chuẩn bị bài cho giáo viên bốc thăm

Ra các loại quyết định thành lập hội thi . . .

IV. CÔNG NHẬN DANH HIỆU GVDG CẤP TRƯỜNG

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu:

 • Đề tài hay sáng kiến đạt từ 6 điểm trở lên;
 • Bài kiểm tra năng lực phải đạt từ 8 điểm trở lên

-    Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên (trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi)

          V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

          Ngày 25/11/2017 các tổ trưởng nộp báo cáo tổng hợp kết quả và tất cả hồ sơ của giáo viên dự thi về Nhà trường.

          Trên đây là kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 của trường THCS Hòa Bình./.

Nơi nhận:

 • Phòng GD&ĐT Tân Phú;
 • Lãnh đạo trường;
 • Các tổ chuyên môn;
 • Lưu: VT, CM

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Võ Thị Kim Hương

 

Tác giả: Võ Thị Kim Hương
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng 05 : 99
Năm 2022 : 1.789