Sunday, 22/05/2022 - 15:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hòa Bình

KẾ HOẠCH Hoạt động chuyên môn năm học 2017 - 2018

KẾ HOẠCH

Hoạt động chuyên môn năm học 2017 - 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Hoạt động chuyên môn năm học 2017 - 2018

Căn cứ công văn số 35/PGD&ĐT-THCS ngày 08 tháng 9 năm 2017 của phòng GD&ĐT Tân Phú, V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017 – 2018;

Căn cứ kế hoạch năm học số 21/KH-THCS ngày 16 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường THCS Hòa Bình;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tình hình đội ngũ, kết quả đạt được của năm học 2016 – 2017; bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018 cụ  thể như sau:

I.  Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động giáo dục, thực hiện quan điểm đổi mới giáo dục phổ thông. Giáo viên đa số trẻ, nhiệt tình trong giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa, có tinh thần cầu thị. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, có tinh thần hỗ trợ nhau trong công tác và trong đời sống.

Các tổ chuyên môn hoạt động tương đối tốt, đều tay; tích cực viết và triển khai thực hiện các chuyên đề phù hợp với tình hình đội ngũ giáo viên, học sinh nên từng bước nâng cao được chất lượng giảng – dạy; hạn chế được tình trạng học sinh bỏ học do học lực yếu.

Giáo viên có tinh thần học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng sự phát triển của nhà trường nói riêng và của ngành nói chung, nhu cầu học tập của học sinh.

2. Khó khăn

Một số giáo viên nhà ở xa trường (trên 13km) nên việc tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường, các hoạt động về chuyên môn như Hội giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, gặp không ít khó khăn.

Nhà trường thiếu tivi lớn để phục vụ cho các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động hỗ trợ học tập khác nhưng nhà trường không đủ kinh phí bổ sung.

Đa số con em gia đình nông dân, kinh tế khó khăn, gia đình chưa có điều kiện thuận lợi để chăm lo việc học tập của con em. Mặt khác, một buổi đến trường, một buổi phải phụ giúp gia đình nên ít thời gian nghiên cứu bài trước khi đến lớp, điều này cũng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em và hiệu quả đào tạo của nhà trường.

II. Các mục tiêu năm học

Phấn đấu trường đạt chuẩn cấp quốc gia trong năm 2018;

Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2013- 2018;

Đẩy mạnh UDCNTT vào trong quản lý và giảng dạy;

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nhà giáo, lý luận chính trị cho giáo viên;

Thực hiện nghiêm túc Thông tư 09/2009/TT- BGD&ĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó coi trọng việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh như: giáo dục đạo đức, trí tuệ, lối sống, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

III. Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2011 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.”

Tiếp tục triển khai phong trào : “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Chú trọng việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát huy năng lực của học sinh, đa dạng hoá các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm,  nghiên cứu khoa học. Thực hiện có chất lượng các chuyên đề, chủ động, nâng cao chất lượng các hoạt động ngoại khóa nhằm góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Tập trung làm tốt việc cải tiến hình thức, nội dung hoạt động của các tổ chuyên môn, với yêu cầu chủ động sáng tạo của mỗi giáo viên, tổ  chức có hiệu quả sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; Sử dụng, bảo quản thiết bị, đồ dùng dạy học, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dạy “chay” trong khi lên lớp.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục trung học, kiểm định chất lượng trường học theo Thông tư 42 của Bộ GD&ĐT.

IV.  Các chỉ tiêu năm học

1. Các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục

a) Đối với giáo viên

Tiếp tục  thực hiện có hiệu qủa việc đổi mới phương pháp dạy học:

- 100%  các tiết thực hành, thí nghiệm đều có sử dụng các trang thiết bị phù hợp với nội dung bài dạy.

- Tổng số tiết có ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT): từ 250 tiết trở lên.

Chỉ tiêu giảng dạy các môn học: bình quân các môn đạt loại khá, giỏi từ 55% trở lên; học sinh yếu kém dưới 5%.

Tham gia cuộc thi dạy học tích hợp dành cho GV: 01 sản phẩm/ tổ chuyên môn

b) Đối với học sinh

- Chỉ tiêu học lực và hạnh kiểm

+ Học lực

Học sinh có học lực khá và giỏi  đạt từ 55% trở lên; yếu, kém: dưới 5%.

+ Hạnh kiểm

Học sinh được xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên 99,8%;  không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

- Chỉ tiêu lên lớp thẳng: từ 95 % trở lên.

- Tốt nghiệp THCS đạt: 100%

- Chỉ tiêu HSG các cấp

+ Học sinh giỏi cấp huyện: 40 giải, tỷ lệ 8%.

+ Học sinh giỏi cấp tỉnh: 10 giải , tỷ lệ 2%.

+ Tham gia cuộc thi vận dụng kiến liên môn để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn: 01 sản phẩm/khối

+ Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật: 01 sản phẩm

2. Chỉ tiêu về duy trì và huy động

Duy trì sĩ số trên 99%

Huy động 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6

Huy động trên 85% số học sinh lớp 8 tham gia học nghề phổ thông

3. Chỉ tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên

a) Chỉ tiêu giáo viên dạy giỏi các cấp      

Cấp trường: 25/25. Tỷ lệ 100%

Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 8/25 tỷ lệ 32%

b) Chỉ tiêu về danh hiệu thi đua các cấp

- Về cá nhân:      

+ Chiến sĩ thi đua cấp huyện: 06 người; tỷ lệ 16%

+ Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 01 người; tỷ lệ 3%

+ Lao động tiên tiến: 36/37. Tỷ lệ: 97%

+ 10 cá nhân được đề nghị UBND huyện tặng giấy khen

+ 01 cá nhân được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

- Về tập thể   

+ Các tổ: có 5/5 tổ chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Tỷ lệ 100%

+  2/5 tổ chuyên môn được đề nghị UBND huyện tặng giấy khen.

+Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, đề nghị tặng cờ thi đua của UBND Tỉnh

4. Các chỉ tiêu về công tác quản lý các hoạt động giáo dục

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ  năm học 2017-2018, bộ phận chuyên môn đề ra một số chỉ tiêu về hoạt động giáo dục:

- Kiểm tra toàn diện 05 giáo viên, kiểm tra theo chuyên đề 05 giáo viên (gồm các chuyên đề: công tác chủ nhiệm, thực hiện UDCNTT vào soạn giảng, công tác chấm trả bài kiểm tra, công tác BDTX, phụ đạo học sinh yếu kém)

-  04 chuyên đề của 4 tổ chuyên môn đạt từ khá trở lên.

-  Xây dựng 01 chủ đề dạy học/ môn/ năm học (có thể đơn môn hoặc liên môn)

- Kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện phân phối chương trình của 100% giáo viên trực tiếp giảng dạy qua sổ đầu bài có đối chiếu với sổ báo giảng, giáo án, vở ghi chép bài học của học sinh.

- Kiểm tra  50% các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp trở lên, 100% các hoạt động ngoại khóa để góp phần tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- 100% giáo viên thực hiện tốt công tác dự giờ, thao giảng, Hội thi giáo viên giỏi các cấp theo quy định hiện hành.

- 100% học sinh chấp hành tốt Nội quy nhà trường.

- Toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường thực hiện tốt 03 cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

V. Các nhiệm vụ và biện pháp

Nhiệm vụ 1: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Biện pháp thực hiện

Toàn thể công chức, viên chức và học sinh của nhà trường tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. Cụ thể:

Đối với học sinh

Trong học kỳ I, tiếp tục tổ chức cho học sinh thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi chào cờ nhằm giúp học sinh tích cực tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Người, những tấm gương của Người qua đó giáo dục học sinh ý thức phấn đấu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

Trong học kỳ II, tiếp tục phát động kể gương người tốt, việc tốt trong lớp, trường, nơi cư trú, trình bày các việc làm cụ thể để đạt ước mơ của mình trong buổi chào cờ đầu tuần; qua đó, động viên khuyến khích các em biết giúp đỡ nhau, thi đua làm những việc tốt với trọng tâm giáo dục ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, biết kính trên, nhường dưới, không vi phạm nội quy nhà trường, pháp luật Nhà nước, có ý thức phấn đấu để đạt được những ước mơ, hoài bão của mình.

Đối với giáo viên

Tiếp tục tổ chức cho giáo viên đăng ký, viết cam kết xây dựng tập thể nhà giáo đoàn kết, vững mạnh, cơ quan có đời sống văn hóa; thực hiện nghiêm Nội quy nhà trường, quy định của ngành và mẫu mực về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Qua đó định hướng cho giáo viên hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của nhà giáo, luôn hết mình và tận tụy với học sinh để làm cơ sở xét thi đua, xếp loại công chức, viên chức ngành giáo dục theo hướng dẫn của UBND huyện Tân Phú.

Mỗi giáo viên đăng ký một việc làm cụ thể về việc thực hiện 3 cuộc vận động và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Nhiệm vụ 2: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Biện pháp thực hiện

Thực hiện lớp học xanh, thư viện xanh trong tháng 9/2017. Các hoạt động cần chú ý tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập, rèn luyện và chủ động tham gia các hoạt động xã hội; rèn luyện kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho học sinh; tăng cường giáo dục học sinh ý thức, thái độ học tập chủ động, nghiêm túc, thói quen và kỹ năng làm việc theo nhóm.

GVCN thường xuyên phối hợp với gia đình để nắm bắt tình hình học tập ở nhà của học sinh, từ đó đề ra kế hoạch chủ nhiệm hằng tháng nhằm giúp học sinh tiến bộ trong học tập, tu dưỡng.

Nhà trường tham mưu tốt với chính quyền địa phương, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ, Ban đại diện cha mẹ học sinh để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường; phối hợp chặt chẽ với công an, Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ và các tổ chức có liên quan trong việc giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường.

Nâng cao trách nhiệm, phát huy tiềm năng giáo dục  của các tổ chức, đoàn thể trong trường: tổ chức Đảng, Công đoàn,  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh.

Tiếp tục xây dựng trường, lớp xanh – sạch – đẹp, thoáng mát về mùa nóng; phân công chăm sóc thường xuyên cây bóng mát, vườn hoa cây cảnh của nhà trường; bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân. Khu vệ sinh phải bảo đảm hệ thống nước để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Giáo viên tích cực vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh, rèn kỹ năng tư duy sáng tạo, năng lực tự học, gắn học với hành; đánh giá đúng năng lực của học sinh, từ đó có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh có hạnh kiểm yếu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Đưa các nội dung giáo dục văn hóa, truyền thống vào nhà trường thông qua các trò chơi dân gian, dân ca, chương trình phát thanh măng non, các tiết sinh hoạt lớp. Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương, chú trọng tạo sân chơi cho học sinh nữ.

Tạo môi trường thân thiện giữa thầy và trò, trò và trò, giúp học sinh hứng thú, gắn bó với trường lớp để các em thực sự cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Nhiệm vụ  3: Thực hiện kế hoạch giáo dục

a) Thực hiện chương trình

Các tổ chuyên môn linh hoạt, sáng tạo xây dựng  PPCT thời gian 37 tuần có ký duyệt của tổ trưởng chuyên môn và của Ban Giám hiệu (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần); PPCT phải đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học theo kế hoạch thời gian năm học theo quy định của UBND tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

Hằng tuần, tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra sổ đầu bài của các giáo viên trong tổ và ký tắt sau từ Hiệu trưởng cuối sổ đầu bài. Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm ký duyệt sổ đầu bài hàng tháng để theo dõi việc thực hiện phân phối chương trình.

b) Thực hiện dạy học theo chủ đề:

          Mỗi môn xây dựng ít nhất một chủ đề dạy học và biên soạn bộ câu hỏi/bài tập để sử dụng kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chủ đề dạy học đã xây dựng.

          Giáo viên thiết kế tiến trình dạy học theo chủ đề đã xây dựng; tổ chức các hoạt động học tập của học sinh (trong lớp và ngoài lớp)

          Tổ chức dạy học và dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm về giờ dạy; sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học;

          Phân tích, rút kinh nghiệm về hoạt động của học sinh thông qua chủ đề đã xây dựng, đánh giá kết qủa thực hiện của chủ đề.

Kế thừa các chủ đề dạy học đã viết trong năm học 2015-2016 và năm học 2016 -2017 đã đánh giá đạt hiệu quả để đưa vào áp dụng trong năm học 2017-2018.

Tăng cường tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giảng dạy các bộ môn (cần xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, cách thức thực hiện, đánh giá việc áp dụng kiến thức vào thực tế, có báo cáo và lưu trữ hình ảnh)

c) Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn sinh hoạt theo quy định 2 lần/tháng, đa dang hoá các hình thức sinh hoạt chuyên môn. Chú trọng đến đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tăng cường triển khai “Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”. Đây là hình thức sinh hoạt chuyên môn theo định hướng lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm, ở đó giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học như: học sinh học như thế nào? Học sinh đang gặp khó khăn gì trong học tập? Học sinh đạt được mục tiêu bài học không? nội dung và phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh không? kết quả học tập của học sinh có được cải thiện không? Cần điều chỉnh gì và điều chỉnh như thế nào? Trong năm học 2017 – 2018 các tổ chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học hoặc giải quyết những nội dung khó trong thực tế giảng dạy, mỗi tháng 1 lần.

Giảm thiểu các thủ tục mang nặng tính hành chính trong các cuộc họp tổ chuyên môn, tập trung sâu vào công tác chuyên môn như: sinh hoạt các chuyên đề cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh; thảo luận về các biện pháp phụ đạo học sinh yếu, kém; biện pháp bồi dưỡng học sinh; biện pháp giáo dục học sinh cá biệt; tìm ra các biện pháp tối ưu trong việc giảng dạy các bài dài, bài khó dạy. Đánh giá việc thực hiện các chủ đề dạy học; tổ chức góp ý có hiệu quả các tiết thao giảng, hội thi . . . tập trung xây dựng đề cương ôn tập, thống nhất ma trận đề cho các kỳ kiểm tra; thảo luận về cách thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm tích hợp vào giảng dạy bộ môn; triển khai các phần mềm mới ứng dụng vào công tác giảng dạy . . .

Đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy dựa trên công văn số 5555/BGDĐT – GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT và kế hoạch số 2507/SGDĐT-GDTrH v/v hướng dẫn sinh họat chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá;

Tăng cường sinh hoạt chuyên môn qua mạng, trên trang “ Trường học kết nối”; tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn. . . nhằm mở rộng phạm vi trao đổi, thảo luận

d) Thực hiện dạy nghề, hướng nghiệp, chương trình địa phương cho học sinh

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 và Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GD&ĐT. Nhà trường tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh khối 8 năm học 2017 – 2018 với 2 môn: Tin học văn phòng và điện dân dụng (nhà trường sẽ có kế hoạch cụ thể sau).

Giáo viên phụ trách dạy hướng nghiệp thực hiện 3 tiết/ tháng cho học sinh lớp 9/1,2,3 (không được dạy gộp) theo nội dung cụ thể được tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo trường duyệt. Chú trọng việc giới thiệu tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu lao động của địa phương, phân luồng được học sinh.

Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa, Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo đúng chủ đề, chủ điểm, phù hợp với nhận thức của học sinh. Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào môn Giáo dục công dân ở các lớp 6, 7, 8, 9 với các chủ đề về đạo đức và pháp luật. Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên hợp quốc vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 9. Đồng thời tích hợp nội dung “học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh” vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 6,7,8,9); Giáo dục về chủ quyền biển đảo (lồng ghép nội dung vào tháng 12 và tháng 4). Tích hợp nội dung hướng nghiệp vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của lớp 9 ở 2 chủ điểm: chủ điểm tháng 9 và chủ điểm tháng 3.

Việc thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp tục mở rộng mô hình trường học gắn với văn hóa, sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

e) Tích cực các hoạt động rèn luyện thể chất

  Giáo viên phụ trách môn thể dục và tổng phụ trách có trách nhiệm phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tham gia các bài thể dục giữa giờ, bài thể dục chống mệt mỏi trong suốt năm học.

f) Thực hiện thời gian của năm học 2017-2018

- Ngày bắt đầu học kỳ I: 14/8/2017

- Ngày kết thúc học kỳ I: 28/12/2017

- Ngày bắt đầu học kỳ II: 02/01/2018

- Ngày kết thúc học kỳ II trước ngày: 25/5/2018

- Thi HSG cấp trường:

+ Thi Olympic Tiếng Anh: ngày 15/12/2017

+ Thi giải Toán bằng Tiếng Anh trên Internet: ngày 18/12/2017

+ Thi Violympic Vật lý trên Internet: ngày 19/12/2017

+ Thi giải Toán bằng Tiếng Việt trên Internet: ngày 03/01/2018

- Thi HSG cấp huyện:

+ Thi Sáng tạo Khoa học – kỹ thật: ngày 13&14/11/2017. Địa điểm tại trường THCS Quang Trung.

+ Nộp bài dự thi “Vận dụng kiến liên môn để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn” trước ngày 20/11/2017

+ Nộp bài dự thi “Dạy học tích hợp” dành cho Giáo viên THCS trước ngày 20/11/2017

+ Thi HSG giải toán trên máy tính cầm: 7 giờ 30 phút ngày 22/11/2017. Địa điểm tại trường THCS Quang Trung.

+ Thi HSG 9 môn: 7 giờ 30 phút ngày 07/02/2018. Địa điểm tại trường THCS Quang Trung.

+ Thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện: ngày 13/01/2018

+ Thi giải Toán bằng Tiếng Anh trên Internet: ngày 17/01/2018

+ Thi Violympic Vật lý trên Internet: ngày 18/01/2018

+ Thi giải Toán bằng Tiếng Việt trên Internet: ngày 01/03/2018

Nhiệm vụ 4: Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá

a) Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

- Biện pháp thực hiện

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; chú trọng bồi dưỡng năng lực tự học; dạy học gắn lý thuyết với thực hành, thực tiễn. Chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực học sinh dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng. Tích cực sử dụng phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

Trong giáo án lên lớp của mỗi giáo viên đều phải thể hiện được phương pháp nhằm phát huy năng lực của học sinh. Hướng dẫn học sinh áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn bằng cách làm bài thực hành, tạo sản phẩm từ những kiến thức đã học.

Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất; các phương pháp dạy học nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh phải được thể hiện rõ trong giáo án.

Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; coi trọng thực hành, thí nghiệm; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học. Giáo viên phụ trách thiết bị có trách nhiệm báo cáo tình hình giáo viên sử dụng phòng CNTT, thực hành, phòng học bộ môn cho Phó Hiệu trưởng vào ngày 26 hàng tháng.

b) Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:

Đa dạng hoá các hình thức học tập, chú ý cho học sinh thí nghiệm, thực hành, tham gia trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Khuyến khích dạy học theo chủ đề, phát huy năng lực của học sinh.

Khuyến khích học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn 1 sản phẩm/ khối. Phân công cho học sinh giỏi môn Lý – Công nghệ phối hợp thành lập 02 nhóm học sinh tham gia Sáng tạo khoa học kỹ thuật năm học 2017 -2018.

Tích cực khuyến khích các em tham gia các sân chơi trí tuệ như giải toán bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên internet, giải Vật lý trên internet. Mỗi môn mỗi khối thành lập một đổi tuyển và bồi dưỡng theo kế hoạch.

Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm giúp các em củng cố khắc sâu kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh. Trong năm 2017- 2018, học kỳ I nhà trường tổ chức Hội thi “ Vui để học môn Toán- Tiếng anh” và học kỳ II nhà trường tổ chức Hội thi “Câu lạc bộ Hóa học” , thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi bóng chuyền, văn nghệ chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt nam (20/11/1982- 20/11/2017)

c) Đổi mới kiểm tra, đánh giá

Biện pháp thực hiện

Tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra định kỳ (giữa kỳ và cuối kỳ) ở tất cả các khâu cụ thể: chia phòng thi theo năng lực học sinh, mỗi phòng không quá 25 học sinh và có 2 giám thị phụ trách coi kiểm tra. Đề kiểm tra được thống nhất nội dung và hình thức trong các buổi sinh hoạt chuyên môn và thực hiện 4 mã đề (đối với môn thi trắc nghiệm), tổ chức coi nghiêm túc, các bài thi được cắt phách và chấm tập trung đảm bảo tính khách quan, đánh giá thực chất học sinh để kịp thời xây dựng nội dung, kế hoạch phụ đạo giúp các em nắm bắt được kiến thức trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Các hình thức kiểm tra cần hướng tới mục tiêu phát triển năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá thường xuyên qua các hình thức: qua hoạt động trên lớp, vở học sinh, bài báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Các hình thức kiểm tra này có thể thay cho các bài kiểm tra hiện hành. Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và dánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét góp ý lẫn nhau của học sinh.

 Đối với nội dung, mức độ kiểm tra 1 tiết trở lên phải thống nhất trong cuộc họp của tổ, nội dung kiểm tra phải phát huy tư duy học sinh, đáp ứng đúng chuẩn kiến thức kỹ năng quy định, phân loại được học sinh và được tổ trưởng ký duyệt. Sau kiểm tra 1 tuần giáo viên bộ môn phải nhập điểm vào phần mềm quản lý học sinh để công khai chất lượng giáo dục theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục, đồng thời để Ban Giám hiệu thuận tiện trong việc theo dõi chất lượng học tập để điều chỉnh kế hoạch dạy học (nếu cần thiết)

Các tổ trưởng chuyên môn cần tăng cường tổ chức thảo luận, bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng, Sáng tạo.

Đối với các môn Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý cần kiểm tra theo hướng câu hỏi mở gắn với thời sự, quê hương, đất nước, giúp học sinh phát triển năng lực, biết vận dụng những kiến thức một cách tổng hợp hạn chế ghi nhớ máy móc.

Xây dựng đề cương ôn tập phải khái quát, đề thi phải nằm trong đề cương nhưng tuyệt đối không được giống hoàn toàn đề cương. Khi chấm bài kiểm tra đều phải có lời nhận xét cụ thể về bài làm và động viên sự tiến bộ cố gắng của học sinh.

Xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của nhà trường để học sinh và giáo viên cùng tham khảo.

Tổ chức kiểm tra tập trung và chấm chéo đối với một số môn học ở khối 9 nhằm đánh giá tình hình học tập của các em để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng. Cụ thể: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Tiếng Anh.

Đánh giá xếp loại học sinh đúng theo Thông tư  58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/1211 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tổ chức đủ số lần kiểm tra theo quy định. Riêng môn GDCD giáo viên dạy phối hợp với GVCN để nhận xét hạnh kiểm cụ thể của từng  học sinh theo mỗi kỳ.

d) Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém

- Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi

Giáo viên bộ môn Toán, Tin, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa, Tiếng Anh có trách nhiệm trao đổi và thành lập các nhóm bộ môn có năng khiếu ngay từ lớp 6 để bồi dưỡng tạo nguồn cho những năm tiếp theo.

Riêng khối 9 các giáo viên bộ môn lập danh sách và kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các môn : giải Toán trên máy tính cầm tay, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, Tin, Địa để tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện.

Tổ chức lễ phát động kỳ thi giải Toán, Vật lý, Tiếng Anh trên Internet vào tuần thứ 01 của tháng 10/2017 cho toàn thể học sinh khá giỏi năm học 2017-2018.

Tổ trưởng chuyên môn báo cáo kết quả, thái dộ, mức tiếp thu của học sinh trong các cuộc họp liên tịch hàng tháng, đồng thời đưa ra đề xuất nhằm duy trì và phát huy những yếu tố tích cực trong học sinh.

Tổng phụ trách phối hợp với giáo viên phân công bồi dưỡng thống kê kết quả của học sinh để thông báo trong tiết chào cờ nhằm động viên khuyến khích các em tích cực tham gia.

- Biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém:

Căn cứ vào kết quả năm học 2016-2017, tình hình thực tế, giáo viên bộ môn lập danh sách học sinh yếu kém ở các môn: Toán, Lý, Hoá, Ngữ văn, Tiếng Anh. Mỗi khối tổ chức 1 lớp phụ đạo, thực hiện phụ đạo ngay từ tháng 11/2017.

Báo cáo cụ thể tình hình các em học phụ đạo qua các cuộc họp liên tịch hàng tháng, có đánh giá nguyên nhân, những giải pháp cụ thể.

 Các tổ chuyên môn biên soạn nội dung phụ đạo cụ thể và thiết thực để giúp các em củng cố kiến thức cơ bản của chương trình, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm động viên, khuyến khích các em kịp thời nhằm duy trì sỹ số.

e) Thực hiện các chuyên đề:

Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch viết chuyên đề cụ thể. Mỗi tổ phải thực hiện một chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của tổ. Mỗi giáo viên tham dự  kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đều phải có một chuyên đề (có kế hoạch hướng dẫn riêng)

Nội dung của chuyên đề cần chú trọng đến việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh.

Tổ trưởng chuyên môn phải đánh giá các chuyên đề đã được triển khai của năm học trước đồng thời triển khai các chuyên đề đã được nghiệm thu được xếp loại từ khá trở lên.

Tăng cường sinh hoạt nhóm chuyên môn hoặc sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, tổ chức giao lưu chuyên môn với trường bạn. Đồng thời chú trọng công tác giáo dục toàn diện qua các tiết sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tập thể.

Trong năm học 2017-2018  Phòng Giáo dục tổ chức sinh hoạt chuyên môn và viết chuyên đề môn theo cụm; các trường trong cụm 3: Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Hoà Bình, Tà Lài, Phú Thịnh, DTNT, Nguyễn Chí Thanh  với đề tài “Dạy học tích hợp trong bộ môn”

Nhiệm vụ 5. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:

a) Tăng cường xây dựng đội ngũ

Biện pháp thực hiện

Phân công chuyên môn phù hợp với từng năng lực của giáo viên nhằm phát huy được sở trường của giáo viên trong từng vị trí giảng dạy.

Các tổ chuyên môn lên kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức như dự giờ, hội giảng, triển khai và thực hiện các chuyên đề đã được các cấp nghiệm thu; khuyến khích giáo viên trong tổ tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Các tổ chuyên môn thảo luận xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, chú trọng việc chất lượng nội dung sinh hoạt tổ, thảo luận bài dài, bài khó, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế giảng dạy, cần đẩy mạnh hình thức sinh hoạt theo các chuyên đề như: đổi mới phương pháp dạy học, công tác chủ nhiệm, giáo dục học sinh, việc ra đề kiểm tra, chấm trả bài, công tác phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội để giúp giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm trong các lĩnh vực này.

b) Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn

Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường tổ trưởng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với đặc trưng bộ môn và tình hình thực tế của tổ, trong đó chú trọng đến hình thức tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Trong sinh hoạt chuyên môn của tổ chú trọng đến thực trạng của tổ, những vướng mắc của giáo viên và học sinh để có hướng khắc phục kịp thời.

Giáo viên chủ nhiệm lớp có kế hoạch cụ thể cho lớp chủ nhiệm trong công tác phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong công tác giáo dục học sinh. Khuyến khích phụ huynh tham gia gói cước nhắn tin của dịch vụ VNPT  nhằm giúp cha mẹ học sinh nắm bắt kịp thời tình hình học tập cũng như việc rèn luyện của các em.

Thực hiện thao giảng theo kế hoạch đảm bảo mỗi giáo viên dạy 04 tiết/năm, thực hiện vào các buổi chiều và đầy đủ giáo viên trong tổ tham dự, 04 bài ứng dụng CNTT trở lên. Đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục một cách thiết thực, phù hợp với thực tiễn giáo dục, nhà trường yêu cầu các giáo viên tham dự thao giảng, cần thực hiện những trọng tâm sau:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. Tích cực sinh hoạt chuyên môn trên tài khoản của “Trường học kết nối”

- Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học đảm bảo phát huy năng lực học tập của học sinh.

- Sau các tiết thao giảng tổ chức đóng góp ý kiến rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, trên tinh thần xây dựng.

- Khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học đối với các tiết thao giảng (những đồ dùng dạy học có giá trị nhà trường sẽ thanh toán kinh phí; đồ dùng này sẽ nhập vào sổ tài sản của nhà trường).

c) Thực hiện công tác thi giáo viên giỏi cấp trường

- Thi giáo viên giỏi cấp trường

Đối với công tác thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD & ĐT về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp trong giáo dục phổ thông. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: tháng 09/2017

- Đối tượng tham gia dự thi: tất cả giáo viên trực tiếp đứng lớp.

- Nội dung thi:

+ Mỗi giáo viên tham gia dự thi phải viết một sáng kiến kinh nghiệm và được xếp loại từ  khá trở lên mới tiếp tục dự thi các tiết thực hành.

+ Thực hành 2 tiết trong chương trình tại thời điểm diển ra Hội thi. Một tiết do giáo viên tự chọn, 1 tiết bốc thăm theo lịch của Ban tổ chức.

- Hình thức thi

+ Giáo viên nộp cho ban tổ chức Hội thi báo cáo sáng kiến kinh nghiệm kèm theo nhận xét đánh giá và xếp loại của Ban Giám khảo.

+ Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị là một tuần trước thời điểm thi giảng.

- Điều kiện để công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường:

+ Sáng kiến kinh nghiệm đạt từ 6/10 điểm trở lên.

+ Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

- Xét GVCN giỏi cấp trường:

Cuối năm tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường theo đúng tinh thần của thông tư 43 /2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012.

Chọn cử giáo viên chủ nhiệm có đủ điều kiện tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp huyện trong năm học tới.

d) Tăng cường quản lý đội ngũ

Ban Giám hiệu tăng cường công tác giáo dục nhận thức về tư tưởng chính trị, chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua các cuộc họp Hội đồng sư phạm hàng tháng nhằm giúp đội ngũ viên chức của nhà trường luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức xây dựng một tập thể đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong mọi hoạt động. Tuyệt đối không để tình trạng mất an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội xảy ra trong khuôn viên nhà trường.

Các tổ trưởng có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý các thành viên trong tổ qua việc theo dõi việc thực hiện Quy chế chuyên môn, Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, Nội quy nhà trường để báo cáo với Ban giám hiệu trong cuộc họp liên tịch hàng tháng nhằm điều chỉnh kịp thời những thiếu sót, sai phạm của viên chức, giúp viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Triển khai lại hướng dẫn 20 về đánh giá xếp loại viên chức của Ban tổ chức huyện ủy Tân Phú nhằm giúp viên chức nắm bắt những quy định, tiêu chuẩn về xếp loại viên chức, từ đó có hướng phấn đấu cũng như tích lũy các minh chứng để phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại viên chức.

Nhiệm vụ 6: Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và thực hiện kiểm định chất lượng.

a)  Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Căn cứ vào thực tế giảng dạy bộ môn và trang thiết bị của nhà trường các tổ chuyên môn báo cáo cụ thể việc sử dụng các đồ dùng dạy học, xây dựng kế hoạch bổ sung những thiết bị còn thiếu trong tháng 9/2017. Khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học, hoặc sửa chữa cải tiến các thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế giảng dạy.

Đề nghị phòng GD&ĐT đầu tư phòng máy vi tính dạy tin học cho học sinh vì phòng máy hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nhiều.

b) Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

Căn cứ Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; Căn cứ Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên để xây dựng kế hoạch thực hiện (có kế hoạch riêng)

Hướng dẫn giáo viên lưu trữ, thu thập thông tin minh chứng phục vụ cho công tác kiểm tra trường chuẩn và kiểm định chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ 7:  Tổ chức các hoạt động nhằm duy trì sĩ số và hạn chế học sinh bỏ học

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn, tổng phụ trách, giáo viên phụ trách công tác phổ cập rà soát liên tục đối tượng học sinh học lực yếu, hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học từ đó có biện pháp phối hợp với Ban, ngành đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh có hướng giúp đỡ kịp thời để không có tình trạnh học sinh bỏ học vì những lý do trên nhằm đảm bảo việc duy trì sỹ số và nâng cao chất lượng giáo dục.

Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm nộp báo cáo chi tiết tình hình lớp chủ nhiệm cho văn thư vào ngày 27 háng tháng để cùng Ban Giám hiệu theo dõi tình hình học tập và rèn luyện của học sinh.

Thành lập câu lạc bộ theo bộ môn, phát động phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “ Vòng tay bè bạn” trong từng lớp, có sự hướng dẫn theo dõi của giáo viên nhằm giúp các em yêu trường mến bạn, chăm chỉ học tập rèn luyện hơn nữa.

Phát động phong trào xây dựng quỹ tình thương của trường, của từng lớp nhằm hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ học tập, tạo sân chơi cho các em giúp các em yêu trường mến bạn chăm chỉ học tập hơn.

Ngay sau khi có kết quả cuối năm học 2017- 2018, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm tư vấn cho học sinh chọn môn thi lại (nếu có), thông báo cho học sinh và phụ huynh học sinh thời gian ôn tập và tổ chức thi lại cụ thể đảm bảo việc ôn tập và thi lại có hiệu quả.

Nhiệm vụ 8: Đổi mới quản lý giáo dục

Đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương nề nếp trong dạy học, đánh giá xếp loại viên chức.

Thực hiện hồ sơ: Thực hiện những loại hồ sơ được quy định trong Điều lệ trường trung học. Sử dụng phần mềm quản lý học sinh, phần soạn giảng, phần mềm đảo đề trắc nghiệm, phần mềm thực hiện nhắn tin cho phụ huynh học sinh.

Cụ thể với cá nhân gồm những hồ sơ sau: giáo án, kế hoạch cá nhân, sổ ghi chép, sổ điểm, sổ chú nhiệm (nếu làm công tác chủ nhiệm)

Đối với tổ chuyên môn: Sổ kế hoạch và sổ biên bản.

Nhiệm vụ 8: Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và thông tin báo cáo

a) Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Các tổ trưởng chuyên môn tổ chức thảo luận đăng ký chỉ tiêu thi đua để ký kết trong Hội nghị viên chức trên cơ sở phát huy thành quả của năm học trước.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đăng ký thi đua, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Trong công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018 ngoài những yêu cầu chung của ngành trường chú trọng đánh giá thi đua qua các hoạt động sau:

+ Kết quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch giảng dạy. Đặc biệt là dạy học và kiểm tra theo hướng phát triển năng lực của học sinh, tuân thủ quy chế chuyên môn.

+ Kết quả tham gia các kỳ thi học sinh giói cấp huyện, tỉnh.

+ Chất lượng giảng dạy bộ môn, thái độ và kết quả thực hiện các hoạt động khác trong nhà trường theo phân công.

+ Tinh thần tự học, sáng tạo trong công việc được giao, đoàn kết gắn bó cùng nhau tiến bộ.

+ Thực hiện kỷ luật lao động, nề nếp, tác phong, quá trình tham gia các hoạt động ngoại khoá của nhà trường tổ chức.

b) Thực hiện thông tin báo cáo

Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định của nhà trường, thực hiện đầy đủ các loại báo cáo theo hoạt động giáo dục. Nội dung báo cáo phải cụ thể rõ ràng về đối tượng, ưu điểm, hạn chế và trung thực. Việc thực hiện báo cáo cũng sẽ được đánh giá như một tiêu chí thi đua và xếp loại viên chức hàng năm.

V. Tổ chức thực hiện

Phó hiệu trưởng có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường đến toàn thể giáo viên. Hướng dẫn các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ sao cho phù hợp với mục tiêu chung, nhiệm vụ cụ thể của nhà trường.

Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm duyệt kế hoạch của các tổ chuyên môn; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện; nếu cần thiết có thể điều chỉnh hoặc bổ sung vào cuối học kỳ I cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

Các tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm tổ chức họp tổ, thảo luận kế hoạch năm học do Hiệu trưởng xây dựng đã thông qua Hội đồng trường; Nghị quyết Hội đồng trường; kế hoạch nhiệm vụ hoạt động chuyên môn; các chỉ tiêu về học lực, hạnh kiểm, học sinh giỏi các cấp, giáo viên giỏi các cấp, các danh hiệu thi đua của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động cho tổ mình.

Các tổ trưởng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong tổ. Yêu cầu các thành viên trong tổ căn cứ kế hoạch hoạt động của tổ để xây dựng kế hoạch hoạt động cho mình; đồng thời duyệt kế hoạch của các thành viên trong tổ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ trưởng báo cáo với phó Hiệu trưởng để được hướng dẫn.

Trên đây là kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017-2018 của nhà trường, yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);

- Lãnh đạo trường (chỉ đạo);

- Tổ trưởng (thực hiện);

- Đoàn thể (phối hợp);

- Lưu: VT, CM.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Võ Thị Kim Hương

Tác giả: Võ Thị Kim Hương
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng 05 : 99
Năm 2022 : 1.789